Our Story

Natural and Organic เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของคนกลุ่มหนึ่งผู้มี “ความรัก” อย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติและออร์แกนิคของเมืองไทยมานานกว่าสิบปี ก่อนจะตัดสินใจสร้างสรรค์เว็บไซต์ที่เน้นคุณภาพและอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อทำหน้าที่เป็น “คลังความรู้” รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธรรมชาติและออร์แกนิคที่เจาะลึก ตรงประเด็น และแตกต่าง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสำหรับคนที่สนใจในเรื่องสุขภาพ อาหาร ความงาม จนถึงการใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับ “ธรรมชาติ” ได้อย่างลงตัว

 

messageImage_1565932405890

Hands holding a small green plant growing in brown healthy soil with warm light from top left corner.

Our Commitment

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์บทความ บทสัมภาษณ์ ตลอดจนนำเสนอเรื่องราวที่มีประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพ ความงาม อาหาร ฟาร์ม ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม ศาสตร์การบำบัดที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อัดแน่นด้วยสาระความรู้เชิงลึกที่มีความน่าเชื่อถือ งานวิจัย จนถึงบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยเข้าใจถึงความเป็น “ธรรมชาติ” และ “ออร์แกนิค” ที่กลายเป็นกระแสหลักของโลกยุคปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ในยุคที่คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ การออกกำลังกาย จนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น เราจึงพร้อมที่จะทำการบ้านหนักขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและคนที่คุณห่วงใย ควบคู่กับการปลูกฝังความรู้และ “ความรัก” ที่มีต่อธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้โลกใบนี้ยังคงสวยงามตลอดไป