ออร์แกนิกไวน์ อีกทางเลือกของนักดื่มสายสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกกลายมาเป็นสินค้าทางเลือกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเทรนด์สุขภาพถูกผลักดันให้เป็นกระแสนิยม นอกเหนือจากเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคปกติทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแล้ว สำหรับคอแอลกอฮอล์ก็ยังมีทางเลือกเพื่อการดื่มที่ดีกว่า และเบาใจกว่า

ที่พูดถึงคือเครื่องดื่มประเภท ‘ไวน์’ ที่พยายามเสาะหาส่วนแบ่งทางการตลาดจากกลุ่มคนรักสุขภาพซึ่งเป็นผู้บริโภคเครื่องดื่มชนิดนี้ แต่ในส่วนของผู้ผลิตนั้น ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับการปลูกไวน์องุ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเกษตรอินทรีย์เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

Photo by Lasseter Winery on Unsplash

ประวัติศาสตร์การปลูกองุ่นไวน์ นับย้อนไปถึงปี 1924 ในประเทศเยอรมนี พบว่ามีการเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกองุ่นไวน์ตามวิถีอินทรีย์ หรือออร์แกนิก กระทั่งผู้คนเกิดความตื่นตัวและมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านหนังสือ Silent Spring ของราเชล คาร์สัน-นักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านชีววิทยาและเศรษฐกิจชาวอเมริกัน ที่ตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกเมื่อปี 1962 และดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีให้กับเจ้าของไร่องุ่นไวน์สำหรับการพัฒนาต่อยอด

พื้นที่ปลูกองุ่นไวน์แถบเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรป เพิ่งเริ่มทำการทดลอง และทำการเกษตรอินทรีย์ในช่วงทศวรรษ 1950s ด้วยสภาวะอากาศที่แห้งของภูมิภาคนี้ดูเหมือนจะประสบปัญหากับโรคเชื้อราน้อยมาก ผิดกับพื้นที่ทางภูมิภาคตอนเหนือที่มีความชื้นมากกว่า

ไวน์ออร์แกนิกออกสู่ตลาดครั้งแรกเมื่อปี 1980 มีการตั้งชื่อชื่อว่า ‘Delica-Natura’ เป็นสินค้าของบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์ และนับแต่นั้นมาความต้องการของตลาดก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนกระทั่งกลางทศวรรษ 1980s จึงเริ่มมีการกำหนดกฎเกณฑ์แห่งชาติขึ้น

Photo by Sven Wilhelm on Unsplash

และตั้งแต่ปี 1991 ประชาคมร่วมยุโรปได้เริ่มออกบทบัญญัติสำหรับไวน์ออร์แกนิกขึ้นมา มีผลบังคับใช้อย่างทั่วถึงกันในกลุ่มประเทศสมาชิก ผู้ผลิตไวน์ออร์แกนิกจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ก่อนจะได้รับหมายเลขทะเบียนตรวจสอบเพื่อใช้กำกับในสลากข้างขวด

นอกเหนือจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการเพาะปลูกองุ่นไวน์ปลอดสารพิษแล้ว ผู้ผลิตไวน์ออร์แกนิกยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในขั้นตอนการหมักบ่มไวน์ด้วย  ไม่ว่าเรื่องการใช้ยีสต์ การกรอง และการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (กรดกำมะถัน ซึ่งทำหน้าที่คล้ายสารกันบูด ไม่ให้ไวน์เน่าเสียเร็ว)

Photo by Kelsey Knight on Unsplash

ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างเคร่งครัดกว่า มีการห้ามใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตไวน์ออร์แกนิกอย่างเด็ดขาด ขณะที่ไวน์ออร์แกนิกของกลุ่มประเทศอียูยังได้รับการผ่อนปรนในเรื่องการใช้สารตัวนี้

ไวน์ออร์แกนิก แม้จะมีราคาสูงกว่าไวน์ทั่วไป แต่ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว มีการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเช่นในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแตปี 2014 เป็นต้นมา เริ่มมีการมอบรางวัลประจำปีให้กับไวน์ออร์แกนิก ซึ่งจัดโดยนิตยสารเกี่ยวกับไวน์อย่าง Vinum และ Bio Suisse